Home » Visual Management » SNS Reaal
SNS Reaal
SNS Reaal

REAAL kiest voor maatwerk oplossing Visual Workplace

REAAL Verzekeringen - onderdeel van SNS REAAL - is één van de grootste verzekeraars in Nederland. Het bedrijf richt zich op hypotheken, pensioenen, levens- en schadeverzekeringen die zij uitsluitend verkopen via financieel adviseurs en intermediairs. Kenmerkend is de no-nonsense-mentaliteit die ook verwoord wordt in de slogan 'Realist in verzekeren'. Er zijn verschillende REAAL-vestigingen in Nederland, o.a. in Zoetermeer, Utrecht en Assen. In het moderne kantoor in Alkmaar werken ongeveer 900 mensen. Onder hen Leo Bik, afdelingshoofd Centrale Input Verwerking (CIV), en Lars Talsma, lean consultant. Beiden zijn nauw betrokken bij het veranderproces waar REAAL nu middenin zit. 

SNS Reaal overleg voor een bord

Een nieuwe koers

Net als veel andere bedrijven kwam REAAL door de recente economische ontwikkelingen voor nieuwe uitdagingen te staan. "Er was een tijd dat zakelijk gezien alles heel makkelijk ging", vertelt Leo Bik. "Maar tijden veranderen en we merken dat we ons nu actiever in moeten zetten om, samen met de intermediair, de eindconsument aan ons te binden. Dat doen we vanuit onze missie: eenvoud in geldzaken." Lars Talsma gaat verder: "Om dat te bereiken hebben we een ontwikkeling in gang gezet die, naar het voorbeeld van Toyota, van REAAL een 'lean' bedrijf moet maken. Ons veranderprogramma heet 'Darwin', naar de wetenschapper die ontdekte dat degene die zich het best weet aan te passen aan veranderende omstandigheden overleeft.

"De bedoeling is dat we een cultuur creëren van waaruit we continu kunnen verbeteren. Daarbij leggen we de verantwoordelijkheid bij de werknemers zelf. Zij zijn degenen die het moeten doen."

Richting geven aan verandering

Voor de ondersteuning van dat proces op de werkvloer werden in eerste instantie gewone whiteboards gebruikt waarop medewerkers per dag hun planningen, acties en controles registreerden. Mensen gingen er enthousiast mee aan de slag, ieder op zijn eigen manier. Dat was meteen ook het grootste probleem van deze conventionele whiteboards.

"We misten overzicht, structuur, uniformiteit en duidelijkheid", zegt Leo Bik. 

De meerwaarde van visualisatie

De oplossing vond REAAL bij Visual Workplace. Talsma: "Wat we geleerd hebben van die periode is hoe we het dan wèl wilden. Aan de hand van die ervaringen hebben we een model gemaakt waarin, naast de pdca-cyclus van de medewerkers zelf, ook ruimte was voor onze strategische doelen en de feedback van de klant. Dat wilden we ook koppelen aan de GEEF!-waarden die we hier intern gebruiken: GEEF! om het resultaat,  GEEF! om elkaar en GEEF! om de klant. Toen het ontwerp er lag, kwam de vraag: kunnen we dit ook zo uit laten voeren?

"Bij Visual Workplace vonden we het maatwerk dat we zochten. We hebben één proefexemplaar besteld dat we op de schadeafdeling in Utrecht getest hebben. Daar kwamen nog wat verbeterpunten uit. Van de definitieve versie van ons bord hebben we nu zo'n 60 exemplaren in gebruik, verdeeld over de verschillende vestigingen."

SNS Reaal verbeterbord

Meer draagvlak voor veranderproces

Het werkt. De voorgedrukte vakken op het bord geven structuur aan de invulling van de werknemers. Dat zorgt ervoor dat de informatie in één oogopslag af te lezen is, ook voor de directie.

"Het zijn echt onze borden", zegt Leo Bik. "Met ons logo en onze GEEF!-waarden. Ze hebben een professionele uitstraling en zijn zeer gebruikvriendelijk." 

De magneetvensters worden goed gewaardeerd door de gebruikers. Mensen werken er graag mee. Dat alles zorgt ervoor dat er draagvlak is voor de verandering die we nu ondergaan. We kregen niet alleen de structuur en het overzicht waar we naar zochten, maar ook nog gebruiksgemak èn plezier."

Ook benieuwd naar hoe wij u kunnen ondersteunen op het gebied van Visual Management? Neem dan contact met ons op.

SNS Reaal in gebruik