list Alle producten

Lock-Out, Tag-Out, Try-Out

LOTOTO is een veiligheidsprocedure, waarbij een machine (-lijn), geheel of gedeeltelijk wordt losgekoppeld van zijn energiebronnen. Waarna de schakelaar, connector of koppeling zodanig wordt beveiligd, dat andere personen deze beveiliging niet ongedaan kunnen maken.