Home » Visual Management
Visual Management
Visual Management

Visual Management

"Met visuele intuïtieve tools een werkproces inrichten met als doel afwijkingen op standaarden zichtbaar te maken. Om zo veiligheid, kwaliteit, productiviteit en een actieve continu verbetercultuur te initiëren."

Visual Management kun je zien als een management tool waarmee je als organisatie visuele sturing kunt geven. Het is een verbindende strategie in een productie systeem. In een succesvolle organisatie werken vijf herkenbare pilaren samen; het team, de middelen, de werkplek, de prestatiestructuur en een cultuur van continu verbeteren. Ze worden verbonden door de medewerkers én visuele informatiestromen.

Bewegwijzering, productie signing, hygiëne protocollen in productieomgeving

Een verbindende factor

Iedere organisatie maakt in zekere zin gebruik van een productiesysteem, een afgestemde manier van werken die moet leiden tot optimale resultaten. Het productie systeem is een punt van focus wanneer een organisatie een continu verbeterreis onderneemt. Een bekend voorbeeld is het Toyota Productie Systeem (TPS) dat jarenlang het Lean denken heeft gedomineerd. Het TPS heeft het Lean huis als visuele uitwerking. In een succesvolle organisatie werken die 5 TPS pilaren samen en worden ze verbonden door medewerkers en visuele informatiestromen.

Visual Management als een verbindende factor.

Productie Systeem (TPS - Toyota Production System)

Productie Systeem

De basis van het prestatie systeem is een gedragen strategie met concrete doelstellingen. Een transparante communicatiestructuur zorgt voor een consistente manier van sturen en verantwoorden. Op een visuele 5S werkplek is belangrijke informatie zichtbaar, zijn werkprocessen gestandaardiseerd en ziet een medewerker letterlijk wat er van hem of haar verwacht wordt in de vorm van markeringen, (veiligheid)regels en richtlijnen. Die werkplek bevat machines, apparatuur en hulpmiddelen die optimaal dienen te functioneren. Inzicht in de juiste bediening, de verliezen, het vereiste onderhoud en technische inspecties zijn nodig om een maximaal rendement te behalen. Als het team begrijpt waarom dit alles nodig is en de juiste set aan vaardigheden bezit, zal dat aanzetten tot het ondernemen van actie op zichtbare afwijkingen.

Er ontstaat een cultuur van continu verbeteren, waarin eigenaarschap en betrokkenheid voorop staan.

De visuele producten, visual management tools

Visuele producten

De daadwerkelijke visuele producten die verbinden zijn faciliterend aan onderwerpen als; veiligheid, kwaliteit, prestatie management, continu verbeteren, 5S werkplekorganisatie, infrastructuur en interne communicatie.

De beste Visual Management oplossingen zijn eenvoudig, intuïtief, en direct duidelijk. Een visuele werkplek wordt omschreven als: een zelfbesturende, zelfverklarende, zelfregulerende en zelfverbeterende werkomgeving waar wat er moet gebeuren op tijd gebeurt, elke keer weer, omwille van de visuele tools.

Voorbeelden van visuele producten zijn: visuele werkinstructies (foto's), visualisatieborden, schaduwborden, visuele etiketten, veiligheidsprotocollen, hygiëne signing, vloermarkering en bewegwijzering.

Performance Management ruimtes, overleg ruimtes

Visueel denken

Waarom het zo krachtig is? Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen maar 20% onthouden van wat ze enkel lezen. Dat percentage is 40% als men de informatie ook in beeld te zien krijgt.  Wetenschappers hebben aangetoond dat de meest krachtige combinatie is: lezen, horen, zien, zeggen en doen. In dat geval onthoudt een persoon zelfs 90% van de informatie.

Een duidelijke link naar Visual Management, waar de combinatie van zien en handelen echt het verschil maakt.

Visual Management advies


Een Visual Management ADVIES

Wat goed dat je geinteresseerd bent. Kletsen doen we graag, dus we hopen je snel telefonisch te spreken.
Via onderstaand formulier kun je jouw gegevens aan ons doorgeven.