Home » Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer Visual Workplace

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van Visual Workplace. Ondanks de constante zorg en aandacht die Visual Workplace aan de inhoud van Visual Workplace besteedt, is het mogelijk dat informatie die op Visual Workplace staat niet helemaal volledig of onjuist is. Visual Workplace accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op Visual Workplace of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Visual Workplace bevat hyperlinks naar websites van derden. 

Alle informatie op Visual Workplace kan vrij gebruikt en toegepast worden, maar Visual Workplace kan niet instaan voor het correct toepassen van de informatie voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Visual Workplace is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Visual Workplace sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Visual Workplace, het gebruik van de inhoud van Visual Workplace of de tijdelijke onmogelijkheid om Visual Workplace te kunnen raadplegen.

1. Disclaimer

1.1     Deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

1.2     Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.  

1.3     De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  

1.4     De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.  

1.5     Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.  

1.6     Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.