Home » Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer TnP Visual Workplace

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van TnP Visual Workplace. Ondanks de constante zorg en aandacht die TnP aan de inhoud van TnP Visual Workplace besteedt, is het mogelijk dat informatie die op TnP Visual Workplace staat niet helemaal volledig of onjuist is. TnP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op TnP Visual Workplace of door onvolledigheid op welke manier dan ook. TnP Visual Workplace bevat hyperlinks naar websites van derden. 

Alle informatie op TnP Visual Workplace kan vrij gebruikt en toegepast worden, maar TnP kan niet instaan voor het correct toepassen van de informatie voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. TnP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. TnP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van TnP Visual Workplace, het gebruik van de inhoud van TnP Visual Workplace of de tijdelijke onmogelijkheid om TnP Visual Workplace te kunnen raadplegen.

1. Disclaimer

1.1     Deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

1.2     Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.  

1.3     De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  

1.4     De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.  

1.5     Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.  

1.6     Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.