Home » Visueel Productie Systeem
Visueel Productie Systeem
Visueel Productie Systeem

Optimale productiesystemen

Iedere organisatie maakt in zekere zin gebruik van een productiesysteem, een afgestemde manier van werken die moet leiden tot optimale resultaten. Het productiesysteem is een punt van focus wanneer een organisatie een continu verbeterreis onderneemt. Een bekend voorbeeld is het Toyota Productie Systeem (TPS) dat jarenlang het Lean denken heeft gedomineerd. Het TPS heeft het Lean huis als visuele uitwerking, wij hebben een aantal toonaangevende systemen in een visuele versie vereenvoudigd tot 5 pilaren in het Visuele Productie Systeem (VPS).

Vijf pilaren

In een succesvolle organisatie werken de vijf pilaren samen en worden ze verbonden door medewerkers en visuele informatiestromen, met Visual Management als verbindende factor.

 1. het TEAM
 2. de MACHINES
 3. de 5S WERKPLEK
 4. de PRESTATIES
 5. CONTINU VERBETEREN
Een visuele werkplek aan een productielijn

Een Visueel Productie Systeem (VPS)

De basis van het prestatie systeem is een gedragen strategie met concrete doelstellingen.

Een transparante communicatiestructuur zorgt voor een consistente manier van sturen en verantwoorden. Op een visuele 5S werkplek is belangrijke informatie zichtbaar, zijn werkprocessen gestandaardiseerd en ziet een medewerker letterlijk wat er van hem of haar verwacht wordt in de vorm van markeringen, (veiligheid) regels en richtlijnen. Die werkplek bevat machines, apparatuur en hulpmiddelen die optimaal dienen te functioneren. Inzicht in de juiste bediening, de verliezen, het vereiste onderhoud en technische inspecties zijn nodig om een maximaal rendement te behalen. Als het team begrijpt waarom dit alles nodig is en de juiste set aan vaardigheden bezit, zal dat aanzetten tot het ondernemen van actie op zichtbare afwijkingen. Er ontstaat een cultuur van continu verbeteren, waarin eigenaarschap en betrokkenheid voorop staan.

Organisatie, medewerkers, veiligheidsprotocollen

het TEAM

Elke bouwsteen is even belangrijk, maar zonder team geen organisatie. Het team aan medewerkers, in alle rangen en standen draagt het productiesysteem en heeft overal invloed op.

Een succesvol team bestaat uit betrokken en kundige medewerkers die volgens een duurzame methode getraind zijn en blijven. Deze trainingen worden geïnitieerd vanuit verlies analyses en zijn toe te passen als meetbare KPI binnen de management structuur. Een snelle en actieve kennisdeling draagt hierin bij aan het ontwikkelen van standaarden en verbeteringen.

(Visuele) toolkit o.a.

 • Coaching/ facilitatie trainingen (bijv. TWI)
 • Trainings methodieken (bijv. EPL, E-learning)
 • Functieprofielen (Rollen & verantwoordelijkheden)
 • Persoonlijke ontwikkeling (POP)
Veiligheids signalering, safety signing, machines, productielocaties

de MACHINES

Deze pilaar wordt ook wel de technologie van de organisatie genoemd. In de zorg spreken we van apparatuur, in de voedselverwerkende industrie zijn dit de productielijnen. Een pilaar die goed autonoom onderhouden dient te worden en letterlijk de motor van een organisatie kan zijn. Zonder machines, geen productie.

Een succesvol machine park bevat machines die veilig produceren in maximale beschikbaarheid met een verlengde levensduur tegen optimale kosten.

(Visuele) toolkit o.a.

 • Preventieve/ transparante onderhoudsplannen
 • Verlies analyses
 • Kanban en LOTOTO systemen
 • Andon signaleringen
5S Werkplekorganisatie, visuele werkplek, visual workplace

de 5S WERKPLEK

Op een visuele 5S werkplek is belangrijke informatie zichtbaar, zijn werkprocessen gestandaardiseerd en ziet een medewerker letterlijk wat er van hem of haar verwacht wordt in de vorm van markeringen, (veiligheid) regels en richtlijnen.

Bij 5S werkplekorganisatie wordt gestreefd naar een optimale inrichting van de werkplek. Op een georganiseerde werkplek hebben alle materialen een vaste plaats, zijn overbodige materialen afwezig, wordt het volgens vastgestelde standaarden schoon gehouden en wordt de staat  frequent beoordeeld middels een audit.

(Visuele) toolkit o.a.

 • (Vloer)markeringen
 • Kleurcoderingen
 • Gereedschaps- en Schaduwborden
 • 5S Teamborden (Checklijsten/ Auditformulieren)
Performance Management, Communicatiestructuur, prestaties

de PRESTATIES

Transparantie en inzicht in de prestaties van een organisatie zijn niet van oudsher altijd een belangrijke pilaar geweest. Toch is het visualiseren van doelen en strategieën een enorm waardevolle toevoeging aan iemands werkgeluk. Begrijpen en zien waar je voor werkt en waar je naartoe werkt, heeft een positief effect. 

De prestatie pilaar draagt bij aan het consistent managen van de performance door het volgen van standaarden en opvolgen van afwijkingen. De prestaties worden dagelijks besproken en bijgestuurd volgens een strikte structuur en coaching daarop.

(Visuele) toolkit o.a.

 • Obeya rooms (kernwaarden, strategiën visueel vertaald)
 • Policy Deployment (X-Matrix; Hoshin Kanri)
 • Daily Management/ Performance Management
 • Lean Six Sigma (Project Management)
Continu verbeter cultuur, continuous improvement

CONTINU VERBETEREN

Een cultuur creëren waarin medewerkers en de organisatie continu hun werk verbeteren. Een omgeving waarin creativiteit en dynamiek duidelijk aanwezig zijn. Medewerkers bepalen eigen standaarden en vormen een werkplek waar ze zich fijn voelen. 

Een succesvolle verbetercultuur is er een waarin afwijkingen en verliezen zichtbaar zijn, medewerkers getraind zijn op verbeter tools en een consistente bijdrage leveren aan het verbeterproces. Continue verbeteren is opgenomen in de bedrijfscultuur en onderdeel van ieders DNA.

“If you always do what you always did, you will always get what you always got.” - Albert Einstein

 

Visual Management advies

Een Visual Management ADVIES

Wat goed dat je geinteresseerd bent. Kletsen doen we graag, dus we hopen je snel telefonisch te spreken.
Via onderstaand formulier kun je jouw gegevens aan ons doorgeven.