Home » Visual Management » Nispen Verpakkingen
Nispen Verpakkingen
Nispen Verpakkingen

Op de werkvloer, bij Nispen Verpakkingen B.V. (Roosendaal)

HUIB VAN BERKEL (OPERATIONS MANAGER) | 11-2021

Nispen Verpakkingen B.V. in Roosendaal is de specialist voor het verwerken van golfkarton. Een bevlogen team produceert, ontwerpt, verpakt en beheert voorraad voor hun klanten.

Operationele structuur

Door de flinke groei de afgelopen jaren ontstond er de behoefte om de processen verder te optimaliseren en de productie meer Lean te maken. Dit proces is gefaseerd opgepakt door telkens kleine stapjes te nemen.

"Een belangrijke tool bij Lean is het visueel maken van processen."

De eerste stap die Huib samen met het team heeft genomen, is het aanschaffen van schaduwborden voor schoonmaak hulpmiddelen. "Na het installeren van de borden gaf dit gelijk een opgeruimd gevoel en was het tijd voor een tweede stap", laat hij weten.
"De tweede stap die genomen is, is het vaststellen van locaties voor onder andere containers en productiemiddelen. Ook dit is visueel gemaakt doormiddel van gekleurde lijnen op de vloer en het aanbrengen van vloerstickers."

Het behaalde resultaat:

  • een opgeruimde productieruimte;
  • een efficiënter ingedeelde werkplek;
  • en een vermindering van de zoektijd.

Geïnspireerd door dit resultaat gaven productiemedewerkers aan de oude werkbanken te willen vervangen door ergonomische uitvoeringen. Uiteraard voorzien van een visuele achterwand voor het gereedschap.

De medewerkers hebben de werkbanken samen met de leverancier ontworpen en in onderling overleg is bepaald welke gereedschappen op de werkplek horen.

“Hierdoor merkten we dat Lean begon te leven onder de collega’s. Een mooie ontwikkeling", geeft Huib aan.

Een opgeruimde werkplek geeft rust bij alle medewerkers. Bijkomend voordeel is dat gereedschappen en schoonmaak hulpmiddelen nog maar zelden vervangen hoeven te worden.

Dagstartbord, overzichtelijk en helder

Dagstartbord, overzichtelijk en helder

Na een inspirerende afspraak met Visual Workplace is er de beslissing genomen om de dagstartruimte in de productie opnieuw in te richten. Diverse losse informatie borden zijn gecombineerd in een groot bord waarop alle informatie gedeeld wordt met de medewerkers.

"Nog belangrijker is dat er op het bord ruimte is gekomen om punten te noteren. Deze worden behandeld tijdens de dagstart. Actiepunten worden direct vastgelegd en een ieder kan de status zien. Openstaande punten worden niet meer vergeten of onnodig vooruitgeschoven, iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Ondertussen zijn er al veel goede ideeën geopperd en opgepakt. Continu verbeteren is nog meer een onderdeel geworden van ons dagelijks werk. Visual management is onmisbaar in dit proces", sluit Huib af.

"Continu verbeteren is nog meer een onderdeel geworden van ons dagelijks werk. Visual Management is onmisbaar in dit proces"

Dit artikel in ons magazine ontvangen?

 

Wil jij ons magazine ontvangen, vol met Visual Management inspiratie?
Vul hier jouw gegevens in en ontvang een exemplaar via de post.