Continu verbeteren
Continu verbeteren

Visualisatieborden ondersteunen het proces van Continu Verbeteren

Continu verbeteren is een verzamelnaam voor diverse verbetermethodes als Lean Manufacturing, Six Sigma en Total Production Management. Een doorbraak in procesverbetering kan bereikt worden middels een verbetermethode. Er bestaan verschillende verbetermethoden. De PDCA methode bijvoorbeeld heeft zijn oorsprong in de kwaliteitszorg en beoogt verbetering via de stappen Plan-Do-Check-Act. De Six Sigma methode richt zich op reductie van variaties in processen en op het verbeteren van de daaruit volgende productkwaliteit. De Kaizen methode richt zich op het verbeteren van processen door middel van specifiek kleine stappen. 

Verbeterbord Vitalis Wissehaege, Eindhoven

Visual Management en Continu verbeteren

Visual Management ondersteund verbeterprocessen simpelweg door het zichtbaar maken van de doelstellingen, verbeterpunten en de daaraan gekoppelde acties. Het zorgt ervoor dat mensen betrokken worden bij het proces, het creeert verantwoordelijkheden en de ruimte mensen aan te spreken. 

"Door ze het eigenaarschap te geven van bepaalde acties en er een deadline aan te hangen, zag je al snel dat medewerkers zich betrokken gingen voelen. Hierbij speelt het opleidingsniveau geen rol meer. Teamleden accepteren ieders rol omdat het nu ook gevisualiseerd is. Inmiddels leeft het zo sterk hier op de afdeling dat het verbeterbord al niet meer weg te denken is.”

Jacqueline Mathijssen, hoofd zorg & welzijn
Vitalis WoonZorg Wissenhaege

Magnetische smileys creëren eigenaarschap

Een verbeterbord is een krachtig visueel hulpmiddel om het verbeterproces te ondersteunen. Een verbeterbord is niet meer dan een duidelijke tabel met diverse kolommen waarop medewerkers kortlopende acties kwijt kunnen. Het bord wordt op een vast moment van de dag (of week) besproken en alle medewerkers kunnen hun feedback geven. Door medewerkers zelf de acties te laten noteren en daaraan een "eigenaar" te koppelen creeer je op een simpele manier eigenaarschap en betrokkenheid om opvolging tot stand te brengen. Een stap verder is het inzetten van magnetische smileys om de status van de acties weer te geven. Dit is de extra visuele prikkel om tot uitvoering te komen.  

Een Verbeterbord, een dagstartbord, een Continuous Improvement bord.

Verbeterborden

Verbeterborden zijn voor Visual Workplace altijd maatwerk. Uiteindelijk is het vaak een combinatie van de klantwens en ons advies (ervaring). Zo'n bord moet een toegevoegde waarde zijn. Door een bedrukt whiteboard in te zetten, straal je proffesionaliteit uit naar medewerkers en de organisatie. Je laat zien dat verbeteren een onderdeel is van het werkproces, niet zomaar een leuk project.

Brainstormen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij brainstormen graag en denken met u mee wat voor u de beste opties zijn. Maatwerk leveren en advies geven is wat we doen. Contact met Visual Workplace.