Milieu & Energie
Milieu & Energie

Visual Management en Lean in de Milieu en Energie

Lean en Visual Management hebben tot doel het reduceren van verliezen. Het is dus vanzelfsprekend dat de toepassing van visual management ook geschikt is voor de Milieu en Energie sector. Uitval, afval en overproductie zijn verliezen welke gemakkelijk door lean tools aangepakt kunnen worden. Dit zal resulteren in vermindering van verliezen, verbetering van de kosten structuur en een veiligere werkomgeving. 

Energiesector

De energiesector is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. De vrije markt, de splitsing van energiebedrijven, de fusies en slimme meters zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is er meer aandacht voor duurzaamheid en klanttevredenheid. Hierdoor zijn meerdere bedrijven in de energiesector al jaren bezig zijn om met behulp van Lean de bedrijfsvoering te optimaliseren. Onderstaand een aantal toepassingen van visual management in de sector Milieu en Energie.

Voorbeeld van een verbeterbord bij Electrabel

Verbeterborden

Verbeterprocessen staan centraal in de lean filosofie binnen de energiesector. Voor een landelijk energiebedrijf hebben we een verbeterbord ontwikkeld (zie afbeelding) dat wordt gebruikt voor het initiëren en opvolgen van verbetervoorstellen. Via de linkerzijde van het bord kunnen teamleden A4 verbetervoorstellen indienen. De voorstellen worden gespresenteerd in vereschillende kleuren magneetvensers. Het verbeterteam kan de ingediende voorstellen beoordelen en in de kolommen “in voorbereiding” of “in uitvoering” plaatsen. Het team zet daarna et voorstel in gang en het wordt gereed gemeld aan de rechterzijde van het bord. Dit type verbeterbord is landelijk uitgerold.

 

Voorbeeld van Liander uit de energie sector

PDCA verbeterborden

Binnen de lean methode neemt de PDCA cyclus een belangrijke plaats in. Voor een waterschap in Zuid-Oost Nederland hebben we een PDCA cyclus verbeterbord ontwikkeld waarbij de PDCA cirkel in 8 stappen doorlopen wordt.

In stap 1 en 2 worden probleem en doelstelling bepaald. In stap 3 en 4 wordt het probleem geanalyseerd en worden oplossingen bedacht. In stap 5 en 6 worden acties gepland en uitgevoerd. En in de laatste stappen wordt het effect gemeten en gestandaardiseerd. Het PDCA team gebruikt het verbeterbord als hulpmiddel om het proces te doorlopen. Voor een landelijk energie bedrijf hebben we een PDCA poster ontwikkeld. Met behulp van de posters wordt het PDCA proces aan de medewerkers weg getraind. 

Benieuwd?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij brainstormen graag en denken met u mee wat voor u de beste opties zijn. Maatwerk leveren en advies geven is wat we doen. Contact met Visual Workplace​.