Industrie
Industrie

Visual Management in de Industrie

Visual management wordt veel toegepast in de industrie. Met name het visualiseren van operationele processen zoals het dagelijkse productie overleg heeft een belangrijk aandeel in visual management. Daarnaast is het een werkomgeving waar per definitie veel mensen en machines aanwezig zijn waardoor een goede werkplek organisatie cruciaal is. Ook de visualisatie van verbeterprocessen is een belangrijk element met als doel realiseren van verbeteringen en verhogen van de betrokkenheid.   

KPI indicatoren van Royaan

KPI overleg in de voedingsmiddelenindustrie

Operational excellence focust zich op het reduceren van de kosten. Visualisatie van de productie resultaten middels een KPI informatiebord helpt daarbij. De behaalde resultaten geven al of niet aanleiding tot actie.

Voor een internationaal voedingsmiddelenonderneming in België hebben we een KPI bord ontworpen (zie afbeelding) waarop prestatie indicatoren gepresenteerd worden. Het KPI bord wordt gebruikt bij het productie overleg in de ochtend. De status van de prestatie indicatoren wordt weergegeven door snelheidsmeters met handmatig te draaien wijzers en thermometers met verplaatsbare magnetische pijlen. Door deze visualisatie elementen gaat het bord sterk leven en is het een groot succes binnen de organisatie.

OEE Actiebord van Royaan

OEE overleg in de voedingsmiddelenindustrie

Een andere vorm van productie overleg is het dagelijks OEE overleg. De OEE (Overall Equipment Effectiveness) zegt iets over de efficiëntie van het productieproces en wordt veel in de voedingsmiddelenindustrie toegepast. Voor een voedingsmiddelenindustrie in het westen van het land hebben we een OEE bord ontwikkeld (zie afbeelding) dat de resultaten van de afgelopen 24 uur weergeeft. De OEE resultaten worden op grafieken geprint en achter magneetvensters (zie afbeelding) op het bord gehangen. De acties die tijdens het OEE overleg afgesproken zijn, worden op het OEE bord genoteerd.

 

Deeglijn actiebord van Royaan

5S methode in de industrie

In bijna iedere industrie is een efficiënte logistieke stroom van groot belang. Daarom wordt binnen lean veel gebruik gemaakt van 5S werkplek organisatie.

Voor een metaal industrie in zuid Nederland hebben we een ander type 5S bord ontworpen (zie afbeelding). Op dit informatiebord is het 5S proces weergegeven als een cirkel waarbij de 5S vakken gevuld worden met informatie. De informatie wordt daartoe gestoken in magneetvensters (zie afbeelding). Aan de rechterzijde is een open beschrijfbare ruimte gereserveerd voor opmerkingen die uit het team of van de werkvloer komen.

Brainstormen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij brainstormen graag en denken met u mee wat voor u de beste opties zijn. Maatwerk leveren en advies geven is wat we doen. Contact met Visual Workplace​.