Automotive industrie
Automotive industrie

Visual Management en Lean in de Automotive

De automotive industrie is altijd een voorloper geweest in de toepassing van lean processen en Visual management. Een belangrijk element van visual management is dat het medewerkers ondersteunt in het beheren van de eigen werkplek. Dit heeft als doel een veilige, schone en goed georganiseerde omgeving te creeeren, welke leidt tot open communicatie, trots en een continu verbeter cultuur.  

5S Werkplekorganisatie

5S methode

In de automotive is een efficiente logistieke routing van cruciaal belang. Daarom wordt binnen lean de toepassing van 5S veel gebruikt. In deze industrie wordt gewerkt in assemblage ‘cellen’. Cellen werken efficiënter in een lean 5s werkplek. Voor een automotive supplier in het oosten van het land hebben we een aantal 5S borden ontwikkeld (zie afbeelding).

De teams onderhouden de borden met o.a. lean verbetervoorstellen, voortgangsgrafieken, 5s-audit resultaten en notulen van 5S meetings. Het bord is het centrale communicatiemiddel geworden voor de 5S teams.

PDCA cyclus binnen de Automotive

Het oplossen van problemen en wegnemen van verliezen is een elementair onderdeel van lean. PDCA is een veel gebruikte techniek binnen de automotive. Voor een automotive toeleverancier in midden Nederland hebben we een PDCA verbeterbord ontwikkeld (zie afbeelding)  waarbij de PDCA cirkel in 8 stappen doorlopen wordt. In stap 1 en 2 worden probleem en doelstelling bepaald. In stap 3 en 4 wordt het probleem geanalyseerd en oplossingen bedacht. In stap 5 en 6 worden acties gepland en uitgevoerd. En in de laatste stappen wordt het effect gemeten en gestandaardiseerd. Het team gebruikt dit verbeterbord als hulpmiddel om het lean proces te doorlopen.

Operational Excellence

De toenemende concurrentie in de automotive vereist dat bedrijven zich richten op Operational Excellence (OPEX). OPEX wordt o.a. bereikt door duidelijke sturing op KPI’s en verbeteren op basis van harde onderliggende data. Visualisatie van de KPI’s is een essentieële stap. Voor een automotive industrie in België hebben we een OPEX bord ontwikkeld waarop de afdeling KPI’s gepresenteerd worden. Door gebruik te maken van magnetische smileys kunnen prestaties op afstand beoordeeld worden.

Automotive branche lean factory

Advies?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wij brainstormen graag en denken met u mee wat voor u de beste opties zijn. Maatwerk leveren en advies geven is wat we doen. Contact met Visual Workplace​.