De grote "schoonmaak"
De grote "schoonmaak"

De grote "schoonmaak"

5S Werkplekorganisatie begint met een voorjaarsschoonmaak

De 5S methodiek is gericht op het optimaal inrichten en onderhouden van een werkplek. De 5 S-en komen uit het Japans en staan voor Seiri (Scheiden), Seiton (Schikken), Seiso (Schoonmaken), Seiketsu (Standaardiseren) en Shitsuke (Stimuleren). Het zijn de stappen welke doorlopen worden om de werkplek op de juiste manier te organiseren en dit te borgen voor de toekomst. Een zeer toegankelijke methodiek en in elke sector in te zetten.

TCO “Total Clean Out” = Grote voorjaarsschoonmaak

Voor sommige teams kan het interessant zijn om de eerste stap van 5S te combineren met een “Total Clean Out”. De TCO is een methode die oorspronkelijk uit de TPM-leer (Toyota Productive Maintenance) komt en waarbij, naast de opruim- en schoonmaakactie (stap 1 + 2), ook wordt gezocht naar potentiele storings- en vervuilingsbronnen.

Dat maakt de opruimactie nog effectiever en geeft naast een georganiseerde werkplek een mooie frisse start voor continu verbeteren en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

5S Label

5S Label

Het 5S label wordt aangebracht als een medewerker het vermoeden heeft dat een item op de werkplek overbodig is. Dit materiaal wordt dan voorzien van een 5S label.

Degene die het label aanbrengt is ook verantwoordelijk voor het juist invullen ervan. Het 5S team beoordeelt of het materiaal daadwerkelijk overbodig is.

Storingskaart

Storingskaart

De storingskaart hangt men aan een machine en/of apparatuur waarvan vermoed wordt dat het een potentiele storingsbron voor de toekomst is.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om een losse elektrakabel of een uitgesleten lager. De persoon die de tag plaatst, bepaalt ook de afwijking en het probleem.

Vervuilingskaart

Vervuilingskaart

De vervuilingskaart wordt op plaatsen gehangen waarvan geconstateerd is dat er een vervuilingsbron aanwezig is.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om stofvorming in een proces of een lekkende leiding op een afdeling. Op de vervuilingskaart wordt aangegeven wat de gevonden vervuilingsbron is en wat de mogelijke oplossing is.

"Een 5S Teambord, voor overzicht en transparantie in op te pakken acties."

Opvolging & borging acties

Opvolging & borging acties

Onze ervaring is dat het proces van Total Clean Out erg positief ontvangen wordt en een enerverende activiteit is. Maar het mag natuurlijk niet alleen bij een nuttige en energieke dag blijven. Opvolging is noodzakelijk.

Richt een 5S team op met vertegenwoordiging vanuit de gehele afdeling. Dit 5S team heeft als doel het 5S proces te ondersteunen en verankeren in de organisatie.

Een belangrijke taak is o.a. om de gegenereerde labels op te volgen en tijdig terug te koppelen naar de juiste personen. Om dit goed te laten verlopen maak je gebruik van een 5S Teambord voor overzicht en transparantie in op te pakken acties en afspraken.

Geïnteresseerd?

Wil je ook een 5S teambord of advies op het gebied van 5S?
Neem contact met ons op & een Project Manager staat klaar om je te helpen. :-)
 

Reageer op dit artikel